Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Steinkjer. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med;

Politi 112 eller
Barnevernstjenesten , tlf. 97 62 47 89
Barnevernsvakta kan benyttes utenfor ordinær åpningstid: 48 95 55 99.

Informasjon om barnevernvakta

Alle offentlig instanser har en plikt til å melde til barneverntjenesten om barn som utsettes for alvorlig omsorgssvikt, blir utsatt for vold/overgrep eller er vitne til vold. Meldeplikten og opplysningsplikten er en individuell plikt, og et personlig ansvar. Meld en bekymring til barnevernet.

Informasjon om barneverntjenesten.